Over ons

Vrienden van Atlant is een stichting die uiteenlopende initiatieven en activiteiten voor bewoners van Atlant Zorggroep steunt die niet uit het reguliere budget bekostigd kunnen worden. Wij zamelen geld in zodat wij bewoners dat beetje extra kunnen geven dat hun dag kleur geeft.

Onze missie

Het is onze missie om sturing voor de bewoners en die van volgende generaties te realiseren. Het Fonds van de Vrienden van Atlant wil haar doelen bereiken door:

  • fondsen en donaties te werven;
  • wensen en dromen van bewoners financieel mogelijk te maken;
  • de kring van ambassadeurs van de Vrienden van Atlant in stand te houden en uit te breiden door onder andere activiteiten voor hen te organiseren;
  • educatieve activiteiten rondom innovatieve ontwikkelingen te organiseren;
  • alles te doen wat onze missie en bovenstaande doelen onderschrijft.

 

Historie Atlant

Atlant is een sterk merk, een sterke organisatie. Wij zijn diepgeworteld in de Apeldoornse samenleving en onze geschiedenis gaat terug tot 1895, het jaar waarin het ‘oude mannen- en vrouwenhuis’ aan de Soerenseweg in Apeldoorn geopend werd, de eerste locatie van Atlant. Dit huis is tot stand gekomen dankzij een schenking die de Grote Kerk destijds deed aan de predikant die toen zijn 12,5-jarig jubileum vierde. Als cadeau wilde hij geld inzamelen voor mensen die geen onderdak hadden. Inmiddels telt Atlant negen locaties.

ANBI

Vrienden van Atlant is een stichting die uiteenlopende initiatieven en activiteiten voor bewoners van Atlant steunt. Iedereen kan Vriend van Atlant worden en hét verschil maken voor de bewoners. Wij willen niets liever dan hen, samen met u, dat beetje extra geven dat hun dag kleur geeft. De beste zorg gecombineerd met momenten van ontspanning, waarbij samen genieten en actief bezig zijn centraal staan. Met uw steun is dat mogelijk! Wij zijn een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Schenken aan Vrienden van Atlant kan hierdoor fiscaal voordelig zijn.

Meer informatie over ANBI’s en giften vindt u op www.belastingdienst.nl.

Bestuur en organisatie

Bestuur:
G.E. van Reekum, voorzitter
D. ten Tije, secretaris
D. Colon, penningmeester

Organisatie:
Gerda A. Kroeze-Knol

Contact- en overige gegevens
Stichting Vrienden van Atlant
Postadres: Koning Lodewijklaan 2, 7314 GD Apeldoorn
Bezoekadres: Kuiltjesweg 1, 7361 TC Beekbergen

Datum akte van oprichting: 21 mei 1973
RSIN: 805031984
KvK nr: 41038796
Bankrekening: NL97 RABO 0103103295

Ambassadeurs op alle locaties
Heeft u vragen of wilt u meer informatie? Neem dan contact op met één van onze ambassadeurs op locatie, zij helpen u graag!

Beleidsplan & jaarverslagen
Vrienden van Atlant is een stichting die uiteenlopende initiatieven en activiteiten voor bewoners van Atlant steunt die niet uit het reguliere budget bekostigd kunnen worden. Wij zamelen geld in zodat we onze bewoners dat beetje extra kunnen geven dat hun dag kleur geeft.

De stichting beoogt niet het maken van winst en verkrijgt haar inkomsten uit:

– bijdragen van ambassadeurs, bedrijven;
– giften en subsidies;
– fondsenwerving;
– schenkingen, legaten en erfstellingen;
– inkomsten uit vermogen.

De Stichting Vrienden van Atlant bezit de ANBI-status, waardoor giften aftrekbaar zijn van de belasting als deze aan bepaalde voorwaarden voldoen. Meer hierover vindt u op de site van de Belastingdienst.

Jaarrekening 2021
Jaarrekening 2020
Jaarverslag 2016
Jaarverslag 2015