Fondsenwerving

Om bewoners dat beetje extra te geven, daarvoor is uw steun nodig. Alleen met uw donatie kunnen wij meer voor hen betekenen, zowel in tijd en aandacht als in middelen en materialen. De medewerkers van Atlant bieden elke dag de beste zorg en willen voorop blijven lopen met alle ontwikkelingen die er op dat gebied zijn. Het volgen en toepassen van nieuwe inzichten en technologische ontwikkelingen vraagt om investeringen die niet vanuit ons reguliere budget gefinancierd kunnen worden. Met uw donatie kunnen zij (artsen, fysiotherapeuten, diëtisten en verpleegkundigen) bewoners niet alleen de beste zorg geven, maar hen ook stimuleren om zelf actief betrokken te zijn. Wilt u hier meer over weten, neem dan contact met ons op; wij informeren u graag.

Het fonds wil ook graag een bijdrage leveren aan Atlant voor het doen van onderzoek. Onder andere naar het verbeteren en bevorderen van spraak bij mensen met de ziekte van Huntington. Daarnaast is ook het Advanced HD project voor ons van grote waarde. Dit onderzoek richt zich op (de kwaliteit van) het dagelijks leven bij intramurale cliënten met de ziekte van Huntington en wordt sinds 2017 begeleid vanuit het VU medisch centrum.

Voor bewoners met het syndroom van Korsakov willen wij een handboek ontwikkelen ten behoeve van specifieke arbeidsmatige dagbesteding (SAD); dit kan hen ondersteunen bij het beter benutten van hun mogelijkheden en/of werkervaring vanuit het verleden terwijl ook het zelfvertrouwen wordt vergroot van de betreffende persoon. Daarnaast vormt het de basis voor het optimaliseren van zelfredzaamheid, het aanleren van (werk)handelingen en het vergroten van kennis en vaardigheden. Tot slot wil Atlant doorgaan met onderzoek naar de effecten van verrijking en verlichting. In oktober 2018 zijn we gestart met het in kaart brengen van het effect van verrijking (bijvoorbeeld wonen in het groen versus wonen in de stad).  Voor al deze projecten is extra geld en uw hulp nodig; steun ons en daarmee de bewoners.